PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA – javni razpis za podukrep 4.2

https://skp.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020-do-2022

NAZIV NALOŽBE: Nakup tehnološke opreme za proizvodnjo in izgradnja skladišča

Tina d.o.o. je na podlagi prijave na razpis pridobila nepovratna sredstva v sklopu podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo in trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Povzetek:

Investicija v že izvedeni fazi zajema:

 1. VILIČAR
 2. IZGRADNJA NOVEGA SKLADIŠČA

CILJI:

 • zagotovitev dinamične rasti podjetja in dviga konkurenčnosti;
 • investicija bo vplivala na  boljšo kakovost produktov, s čimer se bo povečala tudi prodaja (pridobitev novih kupcev) in povečal tržni delež;
 • povečanje direktne prodaje na  domačem in tujem trgu;
 • možnost pridobitve novih kupcev;
 • povečanje dodatnega števila zaposlenih;
 • povečanje  proizvodnih kapacitet;
 • povečanje prihodka;
 • zmanjšanje stroškov (prihranek pri energiji, večja produktivnost);
 • povečanje bruto dodane vrednosti na zaposlenega;
 • izboljšanje tehnološke opremljenosti postopka;
 • ekološki vidik. Predvidena investicija bistveno izboljšuje vpliv na okolje;
 • izboljšani delovni pogoji poslovanja, večja varnost.

Pričakovani rezultati:

Z načrtovano investicijo v nakup nove tehnološke opreme za proizvodno živilskih izdelkov in izgradnjo skladišča bo podjetje zagotovilo in povečalo dinamično rast podjetja, povečalo produktivnost, dvignilo konkurenčnost ter tako utrdilo svoj položaj na trgu.

Načrtovana investicija bo pomenila za podjetje izboljšanje tehnološke opremljenosti in delovnih pogojev poslovanja z vidika povečanja prihodka, dobička in dodane vrednosti na zaposlenega ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Na podlagi realizirane investicije bo podjetje uvedlo nov proizvod »Namaz z kumarami in drugo zelenjavo za sendviče«, ki ga vlagatelj do sedaj še ni proizvajal, po zdravih zelenjavnih namazih pa je na trgu veliko povpraševanje. Pričakovana letna proizvodnja 10 ton.

Povezave: